Vårdhygien - kommunal vård och omsorg

Vårdhygien har en rådgivande funktion, där målet är att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. På denna sida finns information för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg. Vid frågor är du välkommen att ringa, telefon: 0500-43 20 84. Våra telefontider är för närvarande kl. 08:00-12:00 och kl. 13:00-15:30.

Vårdhandboken ger övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården. De regionala dokumenten är ett komplement till Vårdhandboken. 

 

Förebygg vårdrelaterade infektioner