Hygienombud

KOMMUNAL VÅRD. För att bedriva en säker vård är det viktigt att arbeta på ett infektionsförebyggande sätt och förhindra smittspridning inom vården. För att stärka detta arbete bör det finnas minst ett hygienombud på varje enhet inom vård och omsorg. På den här sidan finns bland annat information om grundkurs, arbetsbeskrivning och material som hygienombud kan använda sig av i sitt arbete.

Basal hygien


Utbildningsmaterial för vårdpersonal

Affisch

Bildspel 

Tipspromenader

Workshop

Filmer och diskussionsfrågor 

Korsord

Kunskapstest

Finn fem (eller fler) fel

Webbutbildning

Stödmaterial för undervisning

Materialet är avsett att användas av enhetschefer och sjuksköterskor eller
omvårdnadspersonal med hygienansvar.


Egenkontroll av vårdhygienisk standard


Utbildnings- och informationsträffar - kommunal vård och omsorg

Grundutbildning hygienombud 2024

 
Vårdhygien erbjuder i samarbete med MAS Jeanette Andersson grundutbildning för nya hygienombud inom kommunal vård och omsorg. Det kan också vara aktuellt att gå utbildningen på nytt om det är flera år sedan som den genomfördes.

Utbildningen består av två tillfällen:  

  • Del 1 onsdag den 4 september 2024 kl. 08:30-16:00. Plats: Röda Kvarn, Torggatan 8, 531 30 Lidköping
  • Del 2 torsdag den 5 september 2024 kl. 08:30-16:00. Plats: Röda Kvarn, Torggatan 8, 531 30 Lidköping

Varmt välkommen med din anmälan! 
Länk till anmälan i Regionkalenden