Basal hygien

KOMMUNAL VÅRD. Här finns information om handhygien, arbetskläder och skyddskläder. Det finns också informationsmaterial och webbutbildning.

Informationsmaterial till patienter och besökare

Hygieninformation till patienter och besökare


Läs mer om basal hygien

Att följa de basala hygienrutinerna är den absolut viktigaste åtgärden för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning!

VRI-SMART

VRI-Smart® är en utbildning där du lär dig att förebygga vårdrelaterade infektioner.