Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Egenkontroll av vårdhygienisk standard

Verktyg för strukturerat ledningsarbete

För att tillgodose de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut är vårdgivare ålagda att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Vårdhygienisk egenkontroll är ett verktyg som stöd för det fortlöpande förbättringsarbetet med att upprätthålla god hygienisk standard. Det består av en checklista, en vägledning och en uppföljande handlingsplan. Använd det material som vänder sig till den verksamhet du ansvarar för.

Verksamheter som bedriver hemtjänst och hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Checklista till Vårdhygienisk egenkontroll

Vägledning till checklistan

Handlingsplan

Verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård samt insats korttidsplats och särskilt boende enligt SoL och LSS.

Checklista till Vårdhygienisk egenkontroll

Vägledning till checklistan

Handlingsplan

 

Läs mer

Vårdhygienisk egenkontroll - Verktyg för strukturerat ledningsarbete
(Huvuddokument)

Presentation av Vårdhygienisk egenkontroll
(Presentation i korthet, PowerPoint)

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Patientsäkerhetslag (2010:659)

Ledningssystem för kvalitetsarbete ledningsarbete (SOSFS 2011:9)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:44) om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS 

Läs mer om VRI

Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom vården.  Infektionerna är både resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren och samtidigt ett onödigt lidande för den drabbade. Att förebygga vårdrelaterade infektioner är därför en prioriterad patientsäkerhetsfråga. Patientsäkerhet är inte bara vårdhygien men vårdhygien är alltid patientsäkerhet.


Senast uppdaterad: 2022-08-19 14:13