Rengöring, desinfektion och avfall

KOMMUNAL VÅRD. Här finns information om desinfektion, städning av vårdlokaler samt vad som gäller vid tvätt- och avfallshantering. Det finns även en webbutbildning i lokalvård.

Tvätthantering och avfallshantering

Tvätthantering

Avfallshantering

Vid frågor gällande Farligt avfall, kontakta säkerhetsrådgivare VGR: