Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tips från hygienombud

KOMMUNAL VÅRD. Hur kan vi öka följsamheten till basala hygienrutiner? Här samlar vi tips från hygienombud runt om i länet. Har du själv något tips? Kontakta gärna vårdhygien så att vi kan fortsätta dela med oss av bra idéer på denna sida.

Arbetssätt

 • Se till att handlingsplaner är aktuella så att man "ligger steget före" och vet vad man ska göra om något händer (t.ex. vid en stick- eller skärskada).
 • Skapa rutiner för rengöring av hjälpmedel, stolar i matsalar mm. och ha signeringslistor så att man lätt ser vad som är gjort eller behöver göras. Se till att rutinerna finns nedskrivna.
 • Schemalägga rengöring och städning av olika utrymmen så att det blir gjort regelbundet.
 • Se till att utrustning som behövs finns lättillgängligt.
 • Visa omtanke och samtidigt stötta kollegor i att göra rätt genom att, när man exempelvis hämtar förkläde till sig själv, även hämta till kollegan.
 • Som hygienombud vara en förebild och föregå med gott exempel genom att själv följa basala hygienrutiner och klädregler.
 • Göra basala hygienrutiner och klädregler till ett lönekriterium (den som följer rutinen belönas med högre lön).
 • Motivera patienter och anhöriga till att sköta handhygien.
 • Ha "foppa-tofflor" hemma hos brukare.

Information

 • Ha hygienfrågor som en stående punkt på varje APT och t.ex. uppdatera kollegorna om basal hygien, informera om nyheter, diskutera förbättringsbehov etc.
 • Informera sina kollegor om att följsamhet till basala hygienrutiner kan göra stor skillnad för vårdtagaren och att även små förändringar till det bättre kan göra stor skillnad. Även informera om att man följer basala hygienrutiner inte bara för vårdtagarens skull, utan även för sin egen skull så att man som personal inte heller blir smittad av någonting.
 • Att man som hygienombud återkopplar information man fått i samband med utbildning till sin enhet.
 • Regelbundet påminna varandra om basala hygienrutiner, hålla frågan levade och aktuell.
 • Påtala att det är patientens rättighet att personal följer basala hygienrutiner.
 • Planera in tillfällen att prata om basala hygienrutiner.
 • Sätta upp en tavla, plansch eller liknande med information om vad och hur man ska göra.
 • Hålla koll på information och nyheter som finns på vårdhygiens hemsida.
 • Arbeta med förbättringstavlor.
 • Be chefer gå grundutbildningen för hygienombud.

Aktiviteter

 • Ha workshop (frågor som besvaras först enskilt och sedan diskuteras i grupp) angående hygienrutiner.
 • Sätta upp "dagens fråga" för att få kollegorna att tänka till kring hygienrutiner.
 • Anordna temavecka med tema hygien, och då lägga extra fokus på vårdhygieniska frågor. En enhet hade temavecka som t.ex. innehöll tipspromenad med prisutdelning, filmvisning, bord med informationsbroschyrer och "handcheckmaskinen" (som man kan låna av vårdhygien).
 • Anordna tipspromenad med pris, kanske kan även vårdtagare delta?
 • Vid arbetspassets början låta alla göra "hands-up", det vill säga att alla lyfter upp och visar sina händer samtidigt.
 • En enhet hade "hygien-APT", då gjordes ett vårdhygien-quiz och filmen basal hygien i vård och omsorg visades och därefter följde diskussion om innehållet. Samtliga uppmanades att årligen göra webbutbildningen i basala hygienrutiner och lämna in diplomet. Handcheckmaskinen från vårdhygien lånades och man bjöd på godis med papper på.
 • Göra roliga aktiviteter med ämnet hygien.
 • Belysa olika vårdhygieniska teman varje månad.
 • Anordna hygienombudsträffar i respektive kommun.

Nyanställda/vikarier

 • Informera om basala hygienrutiner och klädregler i samband med introduktion för exempelvis semestervikarier och nyanställda. Man kan också skicka information till dem innan de börjar, och informera om vad som gäller på enheten, t.ex. att man på enheten inte använder konstgjorda naglar eller smycken på händer och underarmar.
 • Utarbeta rutin för information till vikarier (som ju oftast inte är med på APT och därmed kan missa viktig information).

Senast uppdaterad: 2019-04-25 13:45