Vårdhygien - sjukhus

Vårdhygien har en rådgivande funktion, där målet är att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. På den här sidan finns information för dig som arbetar på Skaraborgs Sjukhus. Vid frågor är du välkommen att ringa, telefon: 0500 - 43 20 84. Våra telefontider är för närvarande kl. 08:00-12:00 och kl. 13:00-15:30.

Vårdhandboken ger övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården. De regionala dokumenten är ett komplement till Vårdhandboken.

 

Stick- och skärskador