Basal hygien

SJUKHUS. Här finns information om handhygien, arbetskläder och skyddskläder samt informationsmaterial till patienter och besökare.

Film, affisch och dialogmaterial

Film 

Affisch

Basala hygienrutiner - affisch - är utskrivningsbar och kan även beställas på Marknadsplatsen i A3. Artikelnummer: VGR17023

Dialogmaterial 

Basala hygienrutiner


Informationsmaterial till patienter och besökare

Hygieninformation till patienter och besökare

Saknar du färgskrivare eller vill ha utskriften inplastad, kontakta Bild och Media, telefonnummer 327 90.

Affisch 

Tillsammans gör vi vården säkrare! Kan beställas från Marknadsplatsen, VGR17488

Från Folkhälsomyndigheten:
Så tvättar du händerna. 
Så tvättar du händerna (Affisch engelska)

 


Statistik från SkaS

Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler - resultat för Skaraborgs Sjukhus. Endast tillgänglig för medarbetare inom VGR.

Sökväg: Gå till Insidan, gå till boxen för Patientrelaterat, välj Patientsäkerhet, välj boxen Basala hygienrutiner och klädregler.

Mätningen av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är avsedd som ett stöd i arbetet med att uppnå hög följsamhet. En ökad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler förhindrar smittspridning och bidrar till en minskning av vårdrelaterade infektioner.

Mätningar ska genomföras på alla enheter varje månad. Detta utifrån beslut i sjukhusledningen och gäller tillsvidare. Rapporten uppdateras manuellt den 1:a varje månad. 

 


Läs mer om basal hygien

Att följa de basala hygienrutinerna är den absolut viktigaste åtgärden för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning!