Hygienombud

SJUKHUS. För att bedriva en säker vård är det viktigt att arbeta på ett infektionsförebyggande sätt och förhindra smittspridning inom vården. För att stärka detta arbete bör det finnas minst ett hygienombud på varje enhet som väcker intresset och är en förebild på enheten. Hygienombudet är behjälplig i kvalitetssäkring och förändringsarbete inom det vårdhygieniska området. På den här sidan finns information om grundkurs, uppdragsbeskrivning och material som hygienombud kan använda sig av i sitt arbete.

Basal hygien


Egenkontroll av vårdhygienisk standard


Introduktion, ny som hygienombud

Presentation för dig som är ny som hygienombud.


Utbildnings- och informationsträffar SkaS

Välkommen till hygienombudsträff

Det är två olika datum med samma innehåll. Välj vilket som passar er bäst!

Hygienombudsträff i Lidköping
6 mars 2024, kl. 13.30-15.30.
Lokal: Samlingssalen, Skaraborgs sjukhus
Anmälan: Regionkalendern

Hygienombudsträff i Skövde
13 mars 2024, kl. 13.30-15.30.
Lokal: Herrgården, Skaraborgs sjukhus
Anmälan: Regionkalendern

 

Välkommen till grundutbildning för hygienombud inom sjukhus och primärvård , Skaraborg.

Utbildningen består av två dagar 20, 21 mars 2024. Tid: 8.00-15.30. Plats: Herrgården Skaraborgs sjukhus Skövde. Obligatorisk närvaro krävs båda dagarna för att få kursintyg. 

Utbildningen är viktig att gå för att kunna vara hygienombud. Den är tänkt för dig som är ny och inte gått grundutbildningen tidigare eller gått den för många år sedan och vill få utbildningen uppdaterad. 

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i vårdhygieniska frågor. Syftet är att kunna överföra teoretiska kunskaper till praktiskt omvårdnadsarbete och att höja vårdpersonalens motivation för kvalitetssäkring och förändringsarbete inom det vårdhygieniska arbetet.

Obs! Anmälan gäller för båda dagarna. Anmälan sker i: regionkalendern.