Laddinfrastruktur i Västra Götaland

Fotograf: Andrew Roberts/Unsplash

Det finns ett fortsatt behov av satsningar för projekt och utbyggnation av laddinfrastruktur i Västsverige. Vi erbjuder därför stöd till strategiska samverkansprojekt, planeringsstöd för kommuner, grupper av kommuner eller kommunalförbund samt i vissa fall även utbyggnad av laddinfrastruktur i Västra Götaland.

VGR:s stöd ska vara en komplettering och/eller förstärkning av nationella satsningar exempelvis från Klimatklivet eller Trafikverket. Möjligheten att ge stöd ser lite olika ut beroende på vilket projekt eller utbyggnation ni vill söka för. Ni är därför välkomna att kontakta ansvarige för ytterligare information och dialog.

Nytt för 2023 är att ett kompetensstöd kommer att erbjudas inom ramen för VGR:s arbete med Klimat 2030 och med IVL Svenska Miljöinstitutet AB som ansvarig. 

Söker du stöd?

Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional utveckling, vilka krav som finns på rapportering samt vilka blanketter som ska användas.

Line de Verdier

Regionutvecklare

Telefonnummer

Rikard Pettersson

Projektledare Energikontor Väst

Telefonnummer

Anders Roth

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Telefonnummer

Kontor: 010-788 69 16