Swedish Battery Regions

Västra Götalandsregionen och Region Västerbotten har inlett ett samarbete kallat Swedish Battery Regions. Det är ett gemensamt krafttag för att lösa industrins utmaningar inför det ökade elbehov som elektrifieringen innebär. Försörjningsfrågan är prioriterad inom tre områden: el, kompetens och råvaror.

Sverige är mitt uppe i industrins klimatomställning genom en övergång till elektrifiering som medför ett ökat elbehov. Tillgång på billig el i tillräckligt stor omfattning och i rätt tid är viktigt inte bara för industrins nyinvesteringar, utan fungerar också som en garanti för det svenska näringslivets fortsatta verksamhet och konkurrenskraft.

Tillverkande regioner tar täten i omställningen

I den utvecklingen har Sveriges tillverkande regioner en framträdande roll. Västra Götaland och Region Västerbotten är centrala industriregioner för utveckling och tillverkning av batterier vilket kan bli en stor sektor av ekonomin.

Näringslivet har möjlighet att ta en position globalt som ledande inom hållbara batterier. Det innebär hela cirkeln från gruvbrytning, tillverkning, förnybar el, och återvinning av ingående material. 

Försörjningen måste stärkas i tre prioriterade områden

Swedish Battery Regions kommer inledningsvis att prioritera tre områden:

  • Elförsörjning: Ökad takt på utbyggnad av både produktion och distribution. Minskad tid för tillståndsprocesser och bättre förutsägbarhet.
  • Kompetensförsörjning: Bygga internationell attraktionskraft. Samarbeta kring initiativ som kan stötta utbildning och professionen kring batteriväderkedjan. Bättre förutsättningar för att rekrytera internationell expertis och arbetskraftinvandring.
  • Råvaruförsörjning: Brytning av mineraler (gruvor) och cirkulär återvinning av material (kemiindustri).

VGR:s pressmeddelande om Swedish Battery Regions 2023-01-24

 

Hans Fogelberg

Regionutvecklare - hållbar industri

Telefonnummer

Björne Hegefeldt

Regionutvecklare - externa relationer

Telefonnummer