Elektrifiering av industrin

Stora energianvändare strävar efter fossiloberoende men ett ökat elbehov är en stor utmaning.

Västra Götaland är en ledande industriregion. Bland företagen finns många som är stora energianvändare, till exempel inom kemi och raffinaderier, och några som hör till Sveriges största utsläppskällor av koldioxid. Med el från fossilfra källor kan industrin bland annat ersätta fossila bränslen med grön vätgas i processer.

Här finns potential för stora klimatvinster och nya jobb, men det kommer också att innebära kraftigt ökat elbehov.

Swedish Battery Regions

Samarbetet mellan VGR och Region Västerbotten prioriterar försörjning inom tre områden: el, kompetens och råvaror.

Hans Fogelberg

Regionutvecklare - hållbar industri

Telefonnummer