Reumatologi

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i reumatologi inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Fortbildning för specialister i reumatologi riktar sig i första hand till specialister i reumatologi/barnreumatologi i Västra Götalandsregionen men även Halland, Värmland och Småland.

Fortbildningen omfattar fyra heldagar per år och en till två kvällsutbildningar per termin.

För alla kurser, anmäl dig till Carina Thorell. Ange om du har du speciella önskemål om mat.

Anna Deminger

Studierektor

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 89 54

Carina Thorell

Verksamhetsassistent

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 33 78