Kardiologi

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i kardiologi inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Oskar Angerås

Studierektor

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 75 84