Onkologi

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i onkologi inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Studierektor onkologi