Ögonsjukdomar

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i ögonsjukdomar inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Här kan du hitta information om fortbildning för specialister i ögonsjukdomar inom Västra Götalandsregionen.  Utbildningarna hålls 2 gånger per termin där nedanstående områden inom oftalmologi kommer att beröras. Varje utbildningstillfälle ges 2-3 gånger. 

  • Uvea
  • Barnoftalmologi
  • Konjunktiva/Kornea/Katarakt
  • Ögonplastik
  • Medicinsk retina
  • Neurooftalmologi/Glaukom
  • Kirurgisk retina/Tumörer

Om kurserna

Den enskilda kursen riktar sig i första hand till dig som inte har en fördjupad kunskap i området. Program kommer att annonseras cirka 2 veckor före varje kursdag.

Pia Kvickström

Studierektor

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 31 32