Öron- näsa- och halssjukdomar

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i Öron- näsa- och halssjukdomar inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Under en 12-månadersperiod arrangeras 5-7 kurser som fortbildning för ÖNH-specialister. Kurserna är nu sedan flera år etablerade och gensvar som deltagarna och respektive studierektor gett uttryck för har denna utbildning blivit en viktig och integrerad del i höjandet av kompetensnivån.

Tid: 8.30–16.30
Utbildningen sker som en heldags kurs förlagd till fredagar. Kurserna går i Göteborg. Kursschema och deltagarlista kommer skickas ut en vecka före kursstart.

Antal platser: 15-25 deltagare/kurs.

Kostnad: 2 500 kronor, debiteras hemmakliniken.

Hasse Ejnell

Studierektor

Atefeh Hariri

Koordinator

Telefonnummer

Lokala studierektorer

Borås
Dimitrios Michailidis
dimitrios.michailidis@vgregion.se

Capio Lundby sjukhus
Carl Lindgren 
carl.lindgren@capio.se

Frölunda Specialistsjukhus
Cecilia Alexandersson 
cecilia.alexanderson@vgregion.se

Halmstad
Elisabeth Almgren
elisabeth.almgren@regionhalland.se

Jönköping
Maria Adamsson
maria.adamsson@lj.se

Karlstad
Per-Inge Carlsson
per-inge.carlsson@liv.se

Kungsbacka
Eva Ellegård
eva.ellegard@regionhalland.se

NU-sjukvården
Malin Berglund Nordvall
malin.berglund@vgregion.se

Privatläkare
Jan Erik Friis-Liby
janne@liby-ronndahl.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Måns Eeg-Olofsson
mans.eeg-olofsson@vgregion.se

Skaraborgs Sjukhus Skövde
Hanna Ros
hanna.ros@vgregion.se