Gynekologi och obstetrik

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i gynekologi och obstetrik inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Core Curriculum - information

Utbildningen startar cirka 3–5 år efter specialistkompetens.

  • Under två år fullbordas 13 olika teman inom obstetrik och gynekologi.
  • Max 35 deltagare/kurs.
  • Ansvarig kursledare för varje kurs är en initierad kollega (exempelvis centrumöverläkare) som arbetar inom det tänkta temat och planerar sin temadag tillsammans med studierektorn.
  • Innehåll: interaktivt arbete med genomgång av relevanta nya fakta/studier med initierade kollegor och därefter falldiskussioner.
  • Kurstid: klockan 9.15–15.15. Deltagare från Västra Götalandsregionen kan alltså åka tur och retur samma dag.
  • Kurslokal: om möjligt utanför sjukhuset så att det blir ett gott interaktivt samarbete.
  • Kostnader: För VGR-anställda 2000 kronor/kursdag under 2023, övriga 2000 kronor/kursdag. Kursavgiften faktureras kursdeltagarens verksamhetsområde 1–2ggr/år som ett ettårsabonnemang för ett på förhand bestämt antal kursdeltagare.
  • Ersättning: föreläsare ersätts med max 10 000 kronor totalt inklusive resa och logi.
  • Ingen examination.
  • Tre endagsutbildningar med tre olika teman varje termin, vilket ger sex endagarsutbildningsdagar per år. Därefter upprepas temadagarna nästkommande två år. 

Maria Gyhagen

Studierektor

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 32 60