Infektion

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i infektion inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Birgitta Anesten

Studierektor

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 55 26