Internmedicin

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i internmedicin inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Nio kursdagar

Fortbildningen omfattar nio kursdagar per år (nio ämnen i form av endagskurser). De nio kursdagarna återkommer varje år vid ungefär samma tidpunkt. Var 3:e år (2017, 2020 och så vidare) förändras kursinnehållet för alla nio kursdagar vilket innebär att du som tidigare deltagit med fördel kan gå samma kursdag igen.

Datum för nästkommande års kursdagar publiceras här i början av augusti.

Kursprogram

Program och deltagarlista skickas ut senast 14 dagar före varje kurs. Programmet för den aktuella kursdagen återfinns då även nedan. Tid: klockan 9.00–16.00.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret längre ner på sidan. Önskvärt, men ej nödvändigt, om du kan anmäla dig före årsskiftet.

Du kan när som helst under hela året byta mellan olika kurser som tidsmässigt passar dig bäst. Informera Anna Olsson (e-post) / Annika Reibring (e-post) om alla byten och om du får förhinder.

Kostnad

Alla medicinkliniker inom Västra Götalandsregionen betalar en abonnemangsavgift och har därmed tillgång till obegränsat antal kursplatser utan ytterligare kostnad. Kursdeltagare som inte tjänstgör vid en medicinklinik inom Västra Götalandsregionen betalar 1 500 kr per kursdag.

Anmälan till VGR:s årliga fortbildning i internmedicin

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

Vid eventuella frågor som rör din anmälan kontakta Anna Olsson  eller Annika Reibring på fortbildning.adm.enhet@vgregion.se

Välj kurs eller kurser
Vilket år?

Vladimir Radulovic

Studierektor internmedicin

Anna Olsson

Sekreterare

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 24 17
E-post: fortbildning.adm.enhet@vgregion

Annika Reibring

Sekreterare

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 24 27
E-post: fortbildning.adm.enhet@vgregion