Tillsammans förbättrar vi arbetsmiljön

Välkommen till att i efterhand ta del av den digitala konferensen Tillsammans förbättrar vi arbetsmiljön! Årets tema var Arbetsmiljöns betydelse för kompetensförsörjningen.

Onsdagen den 25 okt 2023 höll Västra Götalandsregionen (VGR) en digital konferens för inspiration och erfarenhetsutbyte kring hur vi tillsammans förbättrar arbetsmiljön. 

På konferensen fick vi ta del av ett samtal mellan Marica Heimdahl, Linda Corin och Anna-Carin Fagerlind Ståhl om resultat och medskick från rapporten Tack för mig, som visar tydliga kopplingar mellan kompetensförsörjning och arbetsmiljö. 

Vi fick även följa med till två sjukhus inom VGR, för att höra hur de har bedrivit olika förändringsarbeten, som påverkar såväl verksamhet som arbetsmiljö och kompetensförsörjning i positiv riktning.

På konferensen medverkade Anna Dahlgren från Karolinska institutet, som föreläste utifrån rubriken Återhämtning – en nyckelfaktor i arbetet med hållbara arbetstider. 

Konferensen avslutades med ett panelsamtal med reflektioner från dagens konferenstema och framtida utmaningar mellan Maria Adrell, regionråd i VGR, Johan Kling, verksamhetschef, Anestesi operation och Intensivvård, Sjukhusen i väster, Gustaf Ahlqvist, förtroendevald och huvudskyddsombud för Vårdförbundet och Linda Corin, forskare på Institutet för stressmedicin.

Konferensen pågick 13-16 och sågs live av drygt 400 deltagare, Se den i efterhand nedan!

 

Program 2023

Tillsammans förbättrar vi arbetsmiljön 2023, Program

13:00-13:15: Inledning
Marina Olsson, HR direktör  
Annemarie Hultberg, moderator 

13:15-13:40: Kopplingen mellan kompetensförsörjning och arbetsmiljö
med utgångspunkt Västra Götalandsregionen och rapporten, Tack för mig.
Linda Corin, forskare, Institutet för stressmedicin,
Marica Heimdahl, utvecklingsledare, Institutet för  stressmedicin
Anna-Carin Fagerlind Ståhl, forskare

13:40-14:05: Arbetsmiljöns betydelse för kompetensförsörjning, Ett gott exempel från Västra Götalandsregionen, Alingsås lasarett
Johan Kling, verksamhetschef, Anestesi operation och Intensivvård, Sjukhusen i väster
Camilla Lindberg, sektionsledare, Anestesi, operationsavdelningen, Alingsås lasarett

14:05-14:15: Paus 

14:15-14:20 Frågor från chatten  

14:20-14:50 Arbetstidsforskningens råd kring olika aspekter av schemaläggning med fokus på återhämtning
Återhämtning som en nyckelfaktor i arbetet med hållbara arbetstidscheman som främjar både hälsa och säkerhet
Anna Dahlgren, forskare, Karolinska Institutet

14:50-15:10: Arbetsmiljöns betydelse för kompetensförsörjning, Ett gott exempel från Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs sjukhus
Magnus Skog, verksamhetschef, verksamhetsområde psykiatrin, Södra Älvsborgs Sjukhus
Karin Widén, psykiatrisjuksköterska, Akutmottagning psykiatri, Södra Älvsborgs sjukhus  

15:10-15:20: Paus 

15:20-15:25: Frågor från chatten

15:25-15:30 Arbetsmiljösatsningen
Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef, Institutet för stressmedicin

15:30: 15:50 Paneldiskussion
Linda Corin, forskare, Institutet för stressmedicin
Maria Adrell, regionråd, Västra Götalandsregionen
Johan Kling, verksamhetschef, Anestesi operation och Intensivvård, Sjukhusen i väster
Gustaf Ahlqvist, förtroendevald, huvudskyddsombud, Vårdförbundet

15:50-16:00 Avslutning av dagen
Annemarie Hultberg, moderator 


Konferens 2022 Tillsammans förbättrar vi arbetsmiljön

Temat för 2022 års konferens var arbetsbelastning. Mats Eklöf, psykolog och docent i yrkesmedicinsk forskning, vid Göteborgs Universitet föreläste under rubriken Psykisk arbetsbelastning och Maral Babapour Chafi, forskare på ISM hade rubriken Kognitiv ergonomi i ett alltmer digitaliserat arbetsliv på sitt föredrag. Dessutom fick vi ta del av goda exempel på arbetsmiljöarbete via Arbetsmiljöutbildning för chef över chef på Södra Älvsborgs sjukhus och att VGR:s målbild för patientmåltidsprocessen har inneburit ombyggnad av kök, där förbättrad arbetsmiljö har varit en viktig del. Du kan se konferensen i efterhand eller läsa om olika delar i länkarna nedan. 

 


Konferens 2021 - Tillsammans sänker vi sjukfrånvaron

Fokus för 2021 års konferens var återhämtning kopplat till arbete. Under konferensen föreläste forskarna Ingibjörg Jonsdottir och Magnus Åkerström från Institutet för stressmedicin om återhämtning kopplat till arbetet utifrån aktuell arbetsmiljöforskning. Två förvaltningar berättade om erfarenheter och lärdomar från året, därefter följde ett panelsamtal med chefer där erfarenheter och utmaningar de haft under det gångna året samt hur det ser på framtiden diskuterades. 

 


Konferens 2020

Västra Götalandsregionen bjöd den 27 oktober 2020 in medarbetare inom HR-området, chefer, personalutskottet och arbetsmiljödelegationen till en halvdag av inspiration och erfarenhetsbyte kring hur medarbetare i Västra Götalandsregionen tillsammans skapar en bättre arbetsmiljö och sänkta sjuktal. Under 2020 års arbetsmiljökonferens diskuterades hur Västra Götalandsregionen kan hantera arbetsmiljöfrågorna efter pandemin utifrån temat återhämtning.

Här nedan kan du se en film från konferensdagen