Läkarutbildning

Vill du få en inblick i vårdens processer, studera i en öppen och trevlig miljö där närheten till patienter och kollegor är stor - då hälsar vi dig varmt välkommen till läkarutbildningen på Skaraborgs Sjukhus. Vi bedriver läkarutbildning i samverkan med Sahlgrenska akademien för termin 5-11, sedan hösten 2013.

Komplett akutsjukhus

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett komplett akutsjukhus med gott samarbete inom och mellan specialiteterna. Vi har en av Sveriges största  akutmottagningar vilket ger goda möjligheter för lärande inom alla typer av patienter och sjukdomar.

Forskning och utbildning

Forskningen vid SkaS har en lång tradition och är bred. Det innebär att våra lärare har den kompetens som krävs för att kunna skapa en god miljö för lärande. Tillsammans med lärarna kan du följa patientens hela vård och samtidigt få god inblick i det dagliga arbetet på sjukhuset.

Den fjärde noden

Vi är glada och stolta över vårt uppdrag att utbilda läkare, genom att som det  första sjukhus i Västra Götaland vid sidan av de tre Sahlgrenska Universitetssjukhusen bli en fjärde nod i Göteborgs Universitets läkarutbildning.