Kontaktuppgifter

Vid frågor om läkarutbildningen

Anna Hestner
Övergripande studierektor Läkarutbildning
E-post; anna.k.hestner@vgregion.se

Kerstin Lantz  
Koordinator, Läkarutbildning
E-post: kerstin.lantz@vgregion.se

VIL-ansvariga;

Akutmedicin
Jonathan Fahlén Godö
E-post: jonathan.fahlen.godo@vgregion.se

Anestesi & Intensivvård
Joel Wallén
E-post: joel.wallen@vgregion.se

Barn
Ellen Wisén 
E-post: ellen.wisen@vgregion.se

Gynekologi/obstetrik
Jeanette Moberg
E-post: jeanette.b.karlsson@vgregion.se

Hud
Madeleine Ryndel
E-post: madeleine.ryndel@vgregion.se

Infektion
Fredrik Melin
E-post: fredrik.melin@vgregion.se

Kardiologi
Lisa Brandin
E-post: lisa.brandin@vgregion.se

Kirurgi
Fredrik Wisén (föräldraledig)
E-post: fredrik.wisen@vgregion.se

Joel Corin
joel.corin@vgregion.se

Neurologi
Alex Aguirre Robles
E-post: alex.aguirre_robles@vgregion.se

Psykiatri
Teodor Poignant
E-post: teodor.poignant@vgregion.se

Reumatologi
Kajsa Stubendorff
E-post: kajsa.stubendorff@vgregion.se

VFU slutenvård, Skövde
Elisa Stenroos
E-post: elisa.stenroos@vgregion.se

VFU slutenvård, Lidköping
Anna Carlqvist
E-post: anna.sh.johansson@vgregion.se

Ögon
Isabelle Vänerfall
E-post: isabelle.vanerfall@vgregion.se