Enteral nutrition

Enteral nutrition ordineras till patienter som inte kan försörja sig genom munnen av olika anledningar. Sondnäring ordineras av läkare eller dietist. Val av enteral infart styrs av patienten och patientens behov. Infarten ordineras av läkare.

Enterala infarter

Nasogastrisk sond väljs på de patienter som behöver nutritionsstöd under en kortare tid ca 6-8 veckor. En nasogastrisk sond kan sättas av person med reell kompetens.  

PEG - Perkutan Endoskopisk Gastrostomi – sätts på patienter som har sond eller bedöms ha behov av nutritionsstöd under en längre tid som är mer än 2-3 månader. PEG sätts på endoskopienheten eller på operation.

Patienten kan även få en gastrotub in opererad via så kallad gastropexi/pushPEG. Då har patienten suturerade knappar som fäster upp magsäcken med buken. Dessa fästs i regel med resorberbara suturer och lossnar vanligtvis av sig själv efter 2-3 veckor, sätts på operation.

Byten från den första PEGen/gastrotuben efter ingreppet sker tidigast efter 6-8 veckor. PEGar kan sitta upp till ett år. Första bytet från PEG till gastrotub görs på sjukhuset.

Knapp – är en gastrostominfart som sitter fast på insidan med hjälp av en vätskefylld ballong och för att förhindra att den åker in i magsäcken har den en platta på utsidan. Plattan är inte justerbar och därför måste knappar måttbeställas. Knappar finns upphandlade i flera varianter Mic-Key, MiniOne och Nutricare.

Gastrotub - har en vätskefylld ballong på insidan och en platta som är justerbar på utsidan.

Förlängning till tunntarmen.  Vissa patienter är i behov av att få sondnäring direkt i tunntarmen. Detta kan ske via infart direkt till tunntarmen eller med en förlängning via magsäcken. Dessa infarter byts på operation eller IVC. 

Jejunostoma – patienten får näringen direkt in i tunntarmen.

Gastrojejunalainfarter förekommer i allt från PEG varianter med tunntarmsförlängning till gastrotubsvarianter och förekommer även som knapp varianter.

Alla infarter med kuff byts var 3 månad eller när kuffen blir trög att kuffa ur. Byts av person med reell kompetens. Är det förlängning till tunntarmen görs detta på IVC.

Skötsel

Skötsel av nasogastrisk sond

Kontrollera läget inför varje matning – kurrtest, utförs genom att spruta ner luft i sonden. Ett kurrande ljud hörs. Kontrollera näsvingen för tryck, torka ur näsan försiktigt och tejpa om sonden vid behov. 

Skötsel av gastrostoma (samtliga gastrostomi infarter)

Daglig inspektion av gastrostomat.

Rengöring minst 1 gång dagligen med tvål och vatten, torka där efter torrt med kompress eller handduk. Kan använda kompress under plattan men luftas gärna. Byt kompressen då den blir fuktig för att minska risken för infektioner.

För PEG och gastrotub kan den yttre stopplattan justeras för att motverka tryckskador eller läckage.

Kontrollera att PEGen enterala infarten ligger i rätt läge. Mic Peg ska snurras medans FREKA PEG med trekantig platta ska lossas och slangen ska föras in 1-3 cm i samband med rengöring.

Förekommande är läckage från gastrostomat. Det är magsaft bland annat som läcker ut och det är extra viktigt att skydda huden mot frätskador. Detta kan göras med barriärkräm en sårskyddande salva eller fet salva exempelvis cavilon, mjukgörande/återfuktande salva. Det finns också special kompresser och hudskydds plattor att beställa.

Granulationsvävnad/svallkött kan blidas vid gastrostomat. Detta behandlas enklast med att tvätta med medicinsk ättika (5%) dagligen. I hemmet kan man tvätta med en blandning av vatten och vinäger lika delar. Viktigt att skydda omkringliggande hud när man behandlar granulationsvävnad. Detta görs enklast med barriärsalva så som Cavilon eller återfuktande salva. Vid besvär som inte kan lösas, rådgör med dysfagienheten.

Omkuffning av gastrotub/knapp/gastrojejunal infart sker varje till varannan vecka. Milliliter antal står i vissa fall på kuffen, annars i informationsbladet på produkten.

ENfit

ENfit – är en ISO-standard som tagits fram för enteral nutrition på internationell nivå. Dels för att säkerställa att enteral nutrition endas ges enteralt. Denna standard infördes 2016.

Ny upphandling gäller från 1 november 2022. Se hemsidan Läkemedelsnära produkter.

Förskrivning av material

Förskrivning av material sker i sesamLMN ansvarig avdelning ansvarar för att material ska var upplagt. Vid ofullständiga ordinationer ta kontakt med ansvarig avdelning i första hand och i andra hand dysfagienheten 0500-431612.

Var ute i god tid då leveransen är 5 arbetsdagar från Skövde depån. Uttag ska göras till mottagande part dvs korttid eller ordinarie boende efter behov.

Sondnäring och kosttillägg förskrivs av dietist från sjukhuset.

Droppställning och eventuell pump förskrivs via websesam (hjälpmedels förrådet)

Jourförråd

Vid akuta behov finns ett jourförråd i Skaraborg. Det är placerat utanför Ortopedi/ÖNH-avdelningen på SkaS Skövde. Kontakt tas med avdelningen vid akut behov av sondnäring och/eller förbrukningsmaterial under kvällar och helger.

Ortoped/ÖNH-avdelning 81-82, 0500-431825 SkaS Skövde.

Uppstart sondnäring

Se vårdhandboken under enteral nutrition

Hygien

För enteral nutrition gäller basala hygienrutiner se vårdhandboken.

Enteral nutrition skall betraktas på samma sätt som hantering av livsmedel.

Vid speciella omständigheter kan skärpta hygienregler gälla, kontakta vårdhygien vid behov.

Munvård

I samband med enteral nutrition ökar risken för att slemhinnorna i munnen blir skörare när maten inte tuggas på vanligt sätt. Patienten bör uppmärksammas på det och uppmanas till noggrann munvård eller få hjälp med bedömning/utförande av munvård.

I hemlik miljö

Kopplingsslang till knappen är flergångsmaterial (patientbundna). Vanligtvis används dessa 1-2 veckor eller tills de blir tröga. Slangarna spolas rent med varmt vatten, skölj noga och förvaras rent och torrt gärna i en låda med lufthål.  

Sprutor avsedda att spola sonden med är flergångsmaterial. Sprutorna diskas och används tills de upplevs som tröga. Vanligtvis används dessa 1-2 veckor. Finns diskinstruktion från fabrikatören

Droppaggregat är engångsmaterial, vid byte av sondnäringsförpackning skall nytt aggregat användas. Går att skölja igenom.

Plast container i hårdplast, kan diskas ur och åter användas.

I sluten vård

 I sluten vård skall droppaggregat betraktas som engångsmaterial. Sprutor görs rent och byts 1 gång per dag. Kopplingslang till knapp byts 1 gång per vecka.

Vid tveksamhet kontakta ditt lokala hygienombud.

Förvaring och hantering av sondnäring

Oöppnade förpackningar förvaras i rumstemperatur.

Öppnad förpackning som förvaras i kylskåp ska användas inom den tid som tillverkaren anger. Tänk på att sondnäring ska vara rumstempererad då den administreras.

Öppet kontra slutet system

Öppet system

  • Man kan välja att hälla över sondnäring, vätska i en behållare. Detta blir då ett öppet system innebär risk för kontamination och bakterie tillväxt varför max tid är 4 timmar. Det samma gäller öppnade förpackningar som inte använts.

Ett slutet system

  • Innebär att sondmatning sker direkt från original förpackningen och näringslösningen hänga som längst 24 timmar. Vidare instruktioner för hantering och frågor se vårdhandlboken.

Patientinformation

Information till dig som har gastrojejunal infart

Information till dig som har gastrotub

Information till dig som har knapp

Information till dig som har fått en PEG

Information till dig som har fått en sond

Instruktionsfilmer

Gastrotubsbyte

Knappbyte

 

Referenser:

Vårdhandboken.se

Vätske och nutritionsbehandling, Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen

www.vgregion.se/vardgivarstod/vatska