Så styrs Skaraborgs Sjukhus

Västra Götalandsregionen, där Skaraborgs Sjukhus ingår, är en politiskt styrd organisation. Det är regionfullmäktige som har det yttersta ansvaret för Västra Götalandsregionens verksamhet och Skaraborgs Sjukhus styrelse som utövar den politiska ledningen över sjukhuset.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna ger sjukhuset uppdrag om vilken typ av vård vi ska ge och till vilken ersättning. Dessa överenskommelser revideras årligen av politikerna i sjukhusstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Skaraborgs Sjukhus leds av sjukhusdirektören som genom delegation från sjukhusstyrelse och Västra Götalandsregionens direktör, är ytterst ansvarig för Skaraborgs Sjukhus verksamhet.

Sjukhusstyrelse

Protokoll och handlingar, kontaktuppgifter till ledamöter hittar du här (från 2017 och framåt).

Äldre protokoll och handlingar finns här.

Sjukhusledning

I sjukhusledningen ingår:

Sjukhusdirektör
Stellan Ahlström

Biträdande sjukhusdirektör
Åsa Ranbro Jansson

Chefläkare
Christer Printz
Annette Trenge Jarlshammar

Chefsjuksköterska
Christoffer Larsson

Digitaliseringschef
Susanne Gustavssonv

Ekonomichef
Kristina Westerberg

HR-chef
Marie Johansson Rodert

Kommunikationschef
Camilla Silvesjö

Utvecklingschef
Annette Trenge Jarlshammar

VO1 (Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomspsykiatri, Kvinnosjukvård)
Marie Hufvudsson

VO2 (Kirurgi, Urologi, Palliativ vård, Onkologi)
Jenny Berg

VO3 (Anestesi, Operation, Intensivvård, Smärtmottagning)
Annelie Sundén Gustavsson

VO4 (Akutmottagning, Akutvårdsavdelning, Ambulans)
Carina Karlsson Brännehed

VO5 (Ortopedi, Ögon, Öron-, näs- och halssjukvård, Käkkirurgi, Logopedi)
Cecilia Andersson

VO6 (Vuxenpsykiatri, Ätstörning)
Henrik Hjulström

VO7 (Hematologi, Lungmedicin, Medicin, Neurologi, Reumatologi)
Jonna Sandh

VO8 (Kardiologi, Infektion, Hud, Njurmedicin, Gastroenterologi)
Andreas Lestander Melin

VO9 (Bild- och funktionsmedicin, vårdnära tjänster)
Christian Göransson

FoUUI (Forskning och utveckling, utbildning och innovation)
Elisabeth Kenne Sarenmalm 

Operativt ledningsansvarig
Hans Hallén

Chefssekreterare
Ellinor Smith