Kliniskt basår

Sjuksköterska

Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya profession.

Kliniskt basår på Skaraborgs Sjukhus

Nyutexaminerade sjuksköterskor med mindre än fyra månaders erfarenhet inom sjuksköterskeyrket ingår i Kliniskt basår som är Skaraborgs Sjukhus introduktionsprogram. Kliniskt basår är obligatoriskt och varar under det första året av anställningen hos oss. I Kliniskt basår ingår introduktionsdagar, handlednings- och utbildningsdagar samt hospiteringsdagar. 

Som nyutexaminerad sjuksköterska söker man anställning på den avdelning/mottagning som man är intresserad att arbeta kliniskt på. För nyanställda nyutexaminerade sjuksköterskor ingår Kliniskt basår. 

Under Kliniskt basår:

  • Kliniskt arbete på någon av Skaraborgs Sjukhus avdelning/mottagning
  • Gemensam övergripande introduktion (vecka 4/vecka 23)
  • Utbildningsdagar i aktuella ämnen varannan tisdag (med uppehåll över sommar, jul och nyår)
  • Processinriktad omvårdnadshandledning (med uppehåll över sommar, jul och nyår)
  • Möjlighet att hospitera

Lediga jobb

Följ oss gärna på Instagram Kliniskt basår Skaraborgs Sjukhus 

Informationsträff om Kliniskt basår och Skaraborgs Sjukhus

Välkomna på Informationsträff om Kliniskt basår och Skaraborgs Sjukhus onsdag 20 mars 2024 klockan 16.00.

Inbjudan Informationsträff om Kliniskt basår och Skaraborgs Sjukhus

Kontaktuppgifter