Träffa Skaraborgs Sjukhus!

För dig som är nyfiken på Skaraborgs Sjukhus finns flera olika möjligheter att få en inblick i hur det är att arbeta hos oss.

Vi besöker skolor och mässor

Varje år besöker vi högstadieskolor, gymnasieskolor, högskolor och universitet för att inspirera till en framtida karriär inom vården. Vi är bland annat med på olika temadagar, arbetsmarknadsträffar och mässor. Vi vill bidra till en ökad kunskap om olika vårdyrken och att ge en inblick i hur det är att arbeta inom vården.

Tillhör du något lärosäte och önskar att vi besöker er? Återkom då gärna med en förfrågan till hrdirekt.skas@vgregion.se

SkaS bjuder in till egen mässa – Mingelmässan

I september månad 2022 bjöd Skaraborgs Sjukhus in intresserade till vår egen mässa i entréhallen i Skövde. Vi vill tacka alla besökare och deltagande enheter för två bra mässdagar!

Läs mer och se bilder från Mingelmässan 2022.

Träffa oss på Instagram

Varje vecka skildrar våra medarbetare sin arbetsvardag genom att publicera bilder som speglar en helt vanlig arbetsdag på Skaraborgs Sjukhus Instagram.  

Följ oss gärna - ett bra sätt att få veta mer om hur det egentligen är att jobba på SkaS.

Mitt första år på SkaS

Sjuksköterskan Ida och undersköterskan Aleksandra har under sitt första år på SkaS delat med sig av sin arbetsvardag på Instagram. Läs mer här på webben eller på Instagram under #mittförstaårpåskas

Ung och nyfiken på vården?

Om man får frågan vad för yrken som finns inom vården kan man vanligtvis nämna undersköterska, sjuksköterska och läkare, men på Skaraborgs Sjukhus finns många andra yrken och möjligheter. Inom Västra Götalandsregionen finns närmre 200 yrken! Regionen tillsammans med Skaraborgs Sjukhus har tagit fram en yrkesguide för unga och lektionsmaterial för skolpersonal.

Visste du att framtidsutsikterna för nästan alla jobb inom hälso- och sjukvården är mycket goda? 

Yrkesguide