Gynekologi och obstetrik

Under de sex veckor du är placerad på Skaraborgs Sjukhus kommer du att få möjlighet att se de flesta delar av specialiteten. Verksamheten bedrivs till största delen i Skövde. I Falköping och Lidköping finns dagkirurgisk verksamhet.

Obstetrik

På specialistmödravården i Skövde görs alla rutinultraljud. Förlossningen ligger i Skövde och på förlossningen föds ca 2 700 barn per år. På en del av förlossningen vårdas även patienter med komplikationer under graviditeten som kräver slutenvård. BB-avdelningen finns i Skövde och har ett nära samarbete med neonatalavdelningen. Tillsammans kallas dessa 3 delar för BB Skövde. De flesta nyförlösta kvinnorna går hem inom några dygn och har då BB-vård i hemmet, vilket innebär att mor och barn följs upp via en mottagning på sjukhuset. Primärvården ansvarar för den vanliga mödravården.

Under din placering kommer du gå med förlossningsjouren, vara på BB och specialistmödravården. Du kommer även gå med barnmorska tre nätter.

Gynekologi 

Gynmottagning finns i Skövde. I stort sett alla planerade polikliniska operationer sker i Lidköping eller i Falköping (dagkirurgi/polop). I Skövde finns en gynavdelning, där alla patienter med behov av slutenvård sköts; maligna och benigna tillstånd respektive planerad och akut vård. Avdelningen är för tillfället flyttad till Röda gatan, plan 7 (avdelning 73-74). I Skövde finns även en enhet, Gynna, som sköter patienter med kända maligniteter. Där sker både mottagning och cytostatikabehandling för cancerpatienter under aktiv behandling. Läkaren som är ansvarig för Gynna är även ansvarig för de inneliggande patienterna med känd gyncancer. Det finns också mottagning för uroterapi samt infertilitetsmottagning. När det gäller reproduktionsmedicin så sker utredningen av paren i Skövde men behandling med IVF med mera, sker på Sahlgrenska.

Under din placering kommer du att få gå med på dagjouren, planerad gynmottagning, polikliniska operationer i Lidköping/Falköping, Gynna, gynavdelningen och slutenvårdsoperationer i Skövde. Under din placering ska du även gå med kvällsjouren två pass, från 16.30 till ca 23.00. På kvällar och helger har vi en sjukhusbunden jour i Skövde som sköter både akut obstetrik och gynekologi.

Utbildning

Utbildning i form av seminarier sker onsdag och/eller fredag. Under din placering kommer du även att få en personlig handledare, i de flesta fall en av klinikens ST-läkare. Du kommer dock under din placering att gå med flera olika läkare.

----------------------------------------------------------------------------------

Information inför din placering (inkl schema)

Förklaringar Medinet (schema)

Föreläsning - vad händer vid förlossningen?

VIL-ansvarig; Jeanette Moberg (jeanette.b.karlsson@vgregion.se