ISM-rapporter

Här kan du ta del av samtliga rapporter utgivna av ISM. Det går också bra att beställa alla rapporter via mejl: stressmedicin@vgregion.se

ISM-rapport 21

Hälsa på arbetsplatsen - En sammanställning av kunskap och metoder (2018)

ISM-rapport 20

Framtidens vårdavdelning: Komplicerade och komplexa frågor i ett utvecklingsprojekt (2017). Detta nr kan ej beställas i tryckt exemplar.

ISM-rapport 19

Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöinsatser genom nya samarbetsformer. Metoder och resultat från FHV NySam-projektet (2017).

ISM-rapport 18

Patientcentrerat och teambaserat sätt att ronda inom sjukvården. Att utmana en tvåhundraårig medicinsk praktik (2016)

ISM-rapport 17

KART-studien - Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen, 2004-2010. (2016)