Ekonomi

Här hittar du länkar till interna och externa statistiksidor och publikationer inom ämnet ekonomi.

Ekonomi

Fakta Västra Götaland Interaktiv rapport

Rapportsök

Sök efter publikationer och rapporter från Koncernkontorets analysavdelningar.

Projekt

Länkar till projektsidor som är relevanta för ämnet:

Konjunkturläget Västsverige

Fakta Västra Götaland

Utveckling Västra Götaland

Joacim Waara

Regionutvecklare
Kontaktperson