Hälsa och vård

Välj i menyn för att ta del av rapporter, statistik och analyser fokuserade på olika ämneskategorier inom området.

Folkhälsa

Hälsa, hälsofrämjande vårdinsatser och hälsovård m.m.

Läkemedel

Antibiotika, läkemedel förskrivning, läkemedelskostnader, beroende framkallande medicin m.m.

Medicinsk kvalitet

Uppföljning och utveckling av indikatorer inom specialiserad vård och primärvård samt uppföljningsindikatorer för patientsäkerhet

Sjukvårdsekonomi

Kostnad per patient (KPP), läkemedelskostnader, netto-kostnader för hälso- och sjukvård

Tandvård

Tandhälsa, kariesfrihet, barn- och ungdomstandvård, särskilt tandvårdsstöd m.m.

Uppfattning om vården

Befolkningens uppfattning om vården, patienters upplevelse av vården; förtroende, bemötande, delaktighet, tillgång m.m.

Rapportsök

Sök efter publikationer och rapporter från Koncernkontorets analysavdelningar.

Heléne Ekstrand

Adm koordinator
Webbansvarig Statistik- och analysportalen