Folkhälsa

Här hittar du länkar till interna och externa statistiksidor och publikationer inom ämnet Folkhälsa.

Fler ämnesrelevanta länkar


Statistikdatabaser

FoHM

Statistik från Folk-hälsomyndigheten

FHM

Statistikdatabas, folkhälsodata

SoS

Statistikdatabas. e-hälsa & välfärdsteknik


Rapportsök

Sök efter publikationer och rapporter från Koncernkontorets analysavdelningar.

Projekt

Data och analys medverkar i och/eller ansvarar för olika regionala och nationella projekt/uppdrag. Länkar till projektsidor som är relevanta för ämnet folkhälsa hittar du här:

CAN - Drogvane-undersökningen

Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor?

Fakta Västra Götaland

Allan Dale Recinos

Strateg
Kontaktperson