Kompetens

Fotograf: Emilia Bergmark-Jiménez

Elektrifieringen av industrin och transportsektorn är en av vår tids största industriella omställningar. För att den ska lyckas krävs tillgång till rätt kompetens i alla led.

 I det stora teknikskifte och den gröna omställning som pågår kommer det behövas både ny och befintlig kompetens inom fordonsindustri, inklusive underleverantörer, samt en kraftfull uppbyggnad av utbildningar i Västra Götaland.

Trots att Västra Götaland är nationellt ledande inom både fordon och kemi kommer kompetensinsatser och samverkan på alla nivåer behövas för att möta behoven i en helt ny svensk näringsgren, batteritillverkning för elfordon.