Förnybar elproduktion

För att öka försörjningsgraden och svara på ett växande behov av grön el i Västsverige behöver både vindkraft på land och till havs samt solkraft byggas ut. Därför kan VGR ge stöd till kommuner som vill driva på elektrifieringen.

Västra Götaland är i dag en av de ledande regionerna inom elproduktion från sol- och vindkraft, men har ändå ett stort importbehov och importerar cirka 75 procent av den el som används. Den största elproduktionen kommer från vind- och vattenkraft. För att öka försörjningsgraden och svara på ett växande behov av grön el behöver både vindkraft på land och till havs samt solkraft byggas ut.

Stöd för fossilfri elproduktion eller elnätsfrågor

Potentialen och intresset för att bygga ny kraftproduktion är stor, i Västra Götaland finns det stora möjligheter till att underlätta elektrifieringen av industrin och nya jobb, men framgång kräver en hållbar planering.

VGR erbjuder därför ett stöd för fossilfri elproduktion och/eller elnätsfrågor till kommuner, grupper av kommuner eller kommunalförbund i Västra Götaland som vill jobba med sin elektrifieringsresa.

Stöd till kommunerna för fossilfri elproduktion eller elnätsfrågor

Fredrik Dahlström Dolff

Regionutvecklare – energisystem - förnybar energi

Telefonnummer

Styrkeområden

Västra Götaland har fem styrkeområden: Hållbar industri, Hälsa och life science, Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi, Framtidens mobilitet och Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.