Plast

Små plastbitar i alla möjliga färger

En omställning av västsvensk industri är en förutsättning för att Sverige ska nå sina klimatmål. Visionen är att gå från att vara en fossilberoende industriregion, till en region där industrin är världsledande inom produktion av bland annat kemi och material. Satsningen ska leda till att koldioxidutsläppen minskar, att nya arbetstillfällen skapas och till nya företag inom grön kemi.

Plast ska användas på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage. Linjära plastflöden måste bytas mot cirkulära.

Insatser ska bidra till att undvika onödig användning, ökad återanvändning, optimal livslängd för plastprodukter samt att mindre mängd material används för att uppnå samma funktion, exempelvis genom att en produkt delas av fler så att den kan nyttjas mer under sin livslängd

Jenny Sjöstedt

Regionutvecklare - cirkulära affärsmodeller, hållbart byggande

Telefonnummer