Partiernas budgetförslag 2025

Vid regionfullmäktiges möte i juni debatteras budgeten för nästa år. Budgetförslagen publiceras nedan så snart partierna presenterat dem. Förslagen är preliminära tills dess fullmäktige beslutat om budgeten.