IT-stöd

Här hittar du information om den IT-utrustning du som förtroendevald i Västra Götalandsregionen har tillgång till.

Teknisk utrustning för förtroendevalda

Erbjudande om utrustning

Om du är förtroendevald i en av Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser eller beredningar (inte bolag eller stiftelser) så har du rätt att låna teknisk utrustning för att kunna ta del av handlingar med mera. Du som är invald i regionfullmäktige har rätt att låna om du är ordinarie ledamot eller obligatoriskt inkallad ersättare för ditt parti.

VGR:s IT-stöd för förtroendevalda kontaktar nyinvalda via e-post när regionfullmäktige och valberedningens protokoll är klart.

Vilken typ av utrustning du blir erbjuden beror på vilket uppdrag du har.

Om du inte fått någon utrustning eller behöver hjälp ska du kontakta
fortroendevalda.it-stod@vgregion.se

Återlämning

När förtroendeuppdraget är avslutat ska du lämna tillbaka den tekniska utrustningen. VGR:s IT-stöd för förtroendevalda kontaktar dig då via e-post med information om hur du ska gå tillväga. Den tekniska utrustningen ska alltid lämnas tillbaka även om utrustningen är trasig. Det är inte tillåtet att lämna på en återvinningsstation eller annan plats.

Läs mer

Digitalt först - nämnd- och styrelsemöten utan pappershandlingar, RF 2018-11-27 §218. (RS 2017-03233)

Netpublicator

Via Netpublicator kommer du som förtroendevald åt dina sammanträdeshandlingar digitalt via läsplatta, smart mobiltelefon eller direkt i din dators webbläsare. Du har tillgång till de nämnder och styrelser där du sitter som ledamot eller ersättare. Du laddar ner applikationen där appar finns.

Installationsguide Netpublicator till Windows.

Support på Netpublicator nås genom: netpublicator.vgr@vgregion.se

Vill du vill ta del av andra nämnders och äldre handlingar finns dessa publicerade via OpenGov https://www.vgregion.se/politik/protokoll-och-handlingar/

Elektroniska arvodesblanketter

Som ordförande i en nämnd som använder systemet Barium för att hantera elektroniska arvodesblanketter behöver du som ordförande logga in i systemet och attestera arvodesblanketterna. En kort guide till hur du gör i systemet publiceras här. Inloggningen till Barium är ditt VGR-ID och lösenord.

Instruktion för att bifoga elektroniska kvitton till den elektroniska arvodesblanketten.

Manual för att attestera arvodesblanketter som ordförande i nämnd.

Länk till Barium för inloggning.