IT-stöd

Här kan du finna information kring den IT-utrustning du som förtroendevald i Västra Götalandsregionen har tillgång till.

Netpublicator

Via Netpublicator kommer du som förtroendevald åt dina sammanträdeshandlingar digitalt via läsplatta, smart mobiltelefon eller direkt i din dators webbläsare. Du har tillgång till de nämnder och styrelser där du sitter som ledamot eller ersättare.

Vill du vill ta del av andra nämnders handlingar finns dessa publicerade via OpenGov https://www.vgregion.se/politik/protokoll-och-handlingar/

För att komma igång med Netpublicator finns en manual framtagen.
Manual för applikationen Netpublicator

Senast uppdaterad: 2018-12-06 15:20