Webbutbildningar

Västra Götalandsregionen erbjuder ett antal webbutbildningar, varav somliga vänder sig både till tjänstepersoner och förtroendevalda. Du hittar utbildningarna på den här sidan, som kommer att uppdateras med fler utbildningar framöver.

De utbildningar som visas här kan även du som inte har åtkomst till Västra Götalandsregionens interna nätverk genomföra. För utbildningar i Lärportalen behöver du ha ett användarkonto som du själv kan skapa. 

Mer information om syfte, genomförande och kontaktperson finns på sidan för respektive utbildning.

""

Barnkonventionen

"Barnkonventionen - från teori till praktik" är framtagen för beslutsfattare, chefer och medarbetare i VGR men är öppen för alla som vill lära sig mer om barnkonventionen.

barn på äng

Hållbarhetsutbildning

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren grundläggande kunskap om hållbarhet och om Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål för att reflektera över hur egna beslut kan påverka miljö och social hållbarhet.

Katrin Urbäck

Avdelningschef

Telefonnummer