Introduktion bolagsstyrelser 5 maj 2023

Den 5 maj 2023 anordnades en utbildningsdag för styrelseledamöter i bolag där Västra Götalandsregionen utser ledamöter.

Syftet med utbildningen var att ge styrelseledamöter bättre förståelse för sin roll, sitt uppdrag och ansvar med fokus på bolag i Västra Götalandsregionen.

Dagen riktade sig också till förtroendevalda i nämnder som ger uppdrag till bolagen och till förtroendevalda i regionstyrelsen och revisorskollegiet.

På den här sidan hittar du program för dagen och alla föreläsarnas presentationer. 

Presentationer som visades under dagen 

Program för dagen

Ny politisk organisation 2023-2026

Vad säger lagen?

Revision i regionens bolag

Inköp i Västra Götalandsregionen

Varumärket VGR

Det praktiska styrelsearbetet