Elektroniska arvodesblanketter för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald i Västra Götalandsregionen ansöka om arvode elektroniskt.

Arvoden/ersättningar - utan övernattning

Arvoden/ersättningar - med övernattning

Samlingsblankett - för att endast redovisa körning, kvitton för kollektivtrafik eller parkering

För att få ersättning för kvitton krävs att ett elektroniskt orginalkvitto bifogas reseräkningen (om ett sådant finns). 

Instruktion för hur du sparar ner kvitton från mail till PDF-fil på din ipad.pdf

De flesta av Västra Götalandsregionens nämnd- och styrelseledamöter kan ansöka om arvoden elektroniskt. Undantaget är regionens bolag.

Stefan Westling Didrik

Nämndsamordnare

Telefonnummer