Elektroniska arvodesblanketter för förtroendevalda

Under våren 2019 är ambitionen att samtliga nämnder- och styrelser ska kunna ha tillgång till den digitala arvodesblanketten. Eftersom systemet ännu är under införande kan för tillfället endast förtroendevalda i följande instanser söka arvode elektroniskt just nu:

  • Regionstyrelsen
  • Ägarutskottet
  • Personalutskottet
  • Beredningen för hållbar utveckling
  • Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Arvoden/ersättningar - med övernattning

Arvoden/ersättningar - utan övernattning

Barbro Thyni

Nämndsekreterare
Telefonnummer

Stefan Westling Didrik

Nämndsekreterare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-16 12:49