Anmälan om kommersiell trafik

Fotografi genom glasrutan från Nils Ericson-terminalen i Göteborg. Utanför terminalen står parkerade bussar från olika bussföretag. Det är soligt sommarväder och köpcentret Nordstan syns i bakgrunden.

Den som har trafiktillstånd får bedriva yrkesmässig trafik. Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om den som söker trafiktillstånd är lämplig att få ett trafiktillstånd och driva ett trafikföretag.

Anmälan

Den som har ett trafiktillstånd kan starta en kollektivtrafiklinje. För att starta en kollektivtrafiklinje ska en anmälan skickas till Västra Götalandsregionen som är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen måste ha fått anmälan senast 21 dagar innan kollektivtrafiken får starta.

Anmälan ska innehålla:

  • Kollektivtrafikföretagets namn
  • Organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter
  • På vilken eller vilka linjer företaget avser att bedriva kollektivtrafik
  • När kollektivtrafiken påbörjas

För trafik i Västra Götaland skickas anmälan till avdelning regional samhällsplanering i Västra Götalandsregionen via e-postadress infrastruktur-och.kollektivtrafiknamnd@vgregion.se. Skriv ”Anmälan kommersiell trafik” i ämnesraden.

Om anmälan berör trafik i fler än ett län informerar den mottagande kollektivtrafikmyndigheten de övriga kollektivtrafikmyndigheter som berörs av trafiken.

För att underlätta informationsspridningen rekommenderar vi att information till Samtrafiken, enligt nedan, också sänds till ovanstående adress, för kännedom.

Anmälningsskyldighet när kollektivtrafik upphör

När en kommersiell trafik ska avslutas ska Västra Götalandsregionen ha fått en anmälan om detta senast 21 dagar innan trafiken avslutas. I anmälan ska det stå vilka linjer det gäller och när trafiken ska upphöra.

Information om trafikutbud till Samtrafiken i Sverige AB

Den som ska bedriva kommersiell trafik måste enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2012:2 och 2012:72 även lämna anmälan till Samtrafiken i Sverige AB. Föreskrifter för denna information finns hos Transportstyrelsen och hos Samtrafiken via följande länkar.

Information om kollektivtrafik - Trafikverket

Krav för att få yrkestrafiktillstånd - Trafikverket

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet och trafikantinformation TSFS 2012:2

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:2) om anmälningsskyldighet och trafikantinformation TSFS 2012:72