Trafikpliktsbeslut

Ett av huvuduppdragen för den regionala kollektivtrafikmyndigheten är att fatta beslut om allmän trafikplikt för sådan trafik som samhället ska ta ansvar för. Den trafik som nämnden tar trafikpliktsbeslut för handlas sedan upp av Västtrafik. Beslut om allmän trafikplikt ska utgå från det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Nu gällande trafikpliktsbeslut

Mer om trafikpliktsbeslut

Senast uppdaterad: 2018-06-18 14:21