Stödpersonsverksamhet

Patientnämnden rekryterar, utbildar och förordnar stödpersoner för patienter som tvångsvårdas. Att vara stödperson är ett betydelsefull uppdrag som grundar sig i viljan att finnas till hands som en medmänniska. Här kan du hitta information och blanketter.

Du som tvångsvårdas

Du som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson om du önskar, detta är kostnadsfritt för dig. Prata med din kontaktperson eller läkare eller ring oss på telefonnummer 010-441 20 23 för mer information.

Vad gör en stödperson

En stödperson är fristående från sjukvården och som har i uppdrag att vara ett personligt stöd för dig. Ni träffas regelbundet i vårdens besöksrum, eller ute i samhället, när tvångsvården sker i öppenvården. Frågor om vård, juridik och ekonomi ingår inte i stödpersonens uppdrag. Däremot kan stödpersonen delta som personligt stöd vid förhandling i domstol om ni kommit överens.

Du har rätt till stödperson under tiden som tvångsvården pågår, även i öppenvård, och möjlighet till förlängning i fyra veckor efter att tvångsvården upphört.

Du som vill bli stödperson

Att vara stödperson är ett förtroendeuppdrag och omfattas av livslång sekretess. För att bli stödperson behöver du vara minst 23 år och ha en stabil livssituation. Du ska ha tid, intresse och engagemang i ditt uppdrag som stödperson. Vi erbjuder en digital introduktionsutbildning och vid behov stöd under ditt uppdrag. Du får ekonomisk ersättning för uppdraget.

Du kan lämna intresseanmälan om att bli stödperson antingen via 1177 eller via formulär. Kontakta oss för mer information om uppdraget på telefonnummer 010-441 20 23.

Välkommen att anmäla ditt intresse till ett betydelsefullt uppdrag som medmänniska!

Styrande lagar

I patientnämndens uppdrag ingår att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt:

  • lagen om psykiatrisk tvångsvård
  • lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård
  • smittskyddslagen

Patienten har rätt till stödperson under tiden som tvångsvården pågår och även fyra veckor efter att tvångsvården upphört om patient och stödperson så önskar.

Bli en medmänniska!