Lättläst svenska

Klaga på vården.

Om du är missnöjd med vården

kan du klaga,

både om du är patient och om du är anhörig.

 

Då ska du kontakta den mottagning

där du har blivit behandlad.

Du kan även kontakta Patientnämnden.

Vissa händelser kan du  

anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan klaga och säga vad du tycker

om både små och svåra problem.

Kontaktuppgifter till patientnämnden: