Upphovsrätt för bilder

Fotografen äger alltid rätten till sin bild om inte annat avtalats. Det innebär att man inte får förvanska eller manipulera bilden. Fotografens namn måste också alltid anges i samband med publicering av bilden.

Bilder kan köpas för enstaka publicering eller för att användas under en tidsbegränsad period. Man kan också avtala om exklusiv rätt till bilden, vilket innebär att bilden ägs av VGR. Fotografen får då inte använda bilden eller sälja den vidare. Det är bra om bilden kan användas i fler sammanhang, men vilket man väljer är oftast en kostnadsfråga.

Medarbetares bilder

Fotografier, bildkonstverk och illustrationer som medarbetare har skapat i tjänsten kan fritt användas av VGR. VGR har nyttjanderätt. Detsamma gäller bilder som medarbetare donerar till VGR. Fotografens/konstnärens/illustratörens namn ska anges när bilden används.

Mer information om upphovsrätt finns hos Bildleverantörernas förening, BLF.

Att fotografera konst

Konstnären har rätt till ersättning om man fotograferar eller avbildar ett konstverk för att publicera eller använda:

 • på internet
 • i trycksaker, tidningar och diabilder
 • i datorer och på hemsidor
 • om dekoration på porslin eller textilier
 • i TV och på film.

Undantaget är:

 • om de är stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus:
  Observera! Högsta domstolen har tagit ett beslut där de meddelar att detta undantag i upphovsrättslagen inte ger rätt att överföra fotografier till allmänheten via internet.
  Det innebär att de inte får publiceras på digitala bildbanker utan tillstånd från konstnären. Den som ska publicera fotografier med konstverk måste alltså försäkra sig om att det finns tillstånd för användningen,
 • i samband med nyhetsrapportering om konstverket
 • om de ingår i en vetenskaplig framställning
 • i annonser, prospekt och kataloger i samband med utställning eller försäljning.

Tänk på att konstnärens namn alltid ska anges i anslutning till fotot.

Bildupphovsrätt i Sverige (BUS)