Västtrafik AB

Blå buss på slingrande landsväg
Fotograf: Allan Karlsson

Här hittar du bolagsinformation om Västtrafik AB.

Västtrafik har i uppdrag att verka för en omställning till ett hållbart transportsystem genom en ökad marknadsandel för kollektivtrafikresor. Den strategiska inriktningen är att utveckla och erbjuda hållbara resor och smarta tjänster, för att tillsammans med cykel och gång vara det självklara valet för allt resande inom Västra Götaland. På så vis bidrar Västtrafik till det goda livet i Västra Götaland och till en attraktiv och konkurrenskraftig region.

Trafikförsörjningsprogrammet är utgångspunkten för kollektivtrafikens utveckling inom Västra Götaland. Bolaget har regionfullmäktiges uppdrag att ingå avtal om allmän trafik, samt även sjukresor och annan anropsstyrd trafik i flertalet kommuner som valt Västtrafik som utförare för detta.

Västra Götalandsregionen är den enda ägaren (100 procent). Ägarstyrningen sker genom bolagsordning och ägardirektiv som beslutas av regionfullmäktige.

Västtrafiks verksamhet ska bedrivas i enlighet med uppdrag från Västra Götalandsregionens infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd.

Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2025

Västtrafiks organisationsnummer är 556558-5873.