Koncernkontoret

Koncernkontoret arbetar med regionövergripande frågor inom bland annat hälso- och sjukvård, regional utveckling, ekonomi, personal/HR, digitalisering/IT och information/kommunikation. Uppgiften är att bereda och genomföra uppdrag åt regionfullmäktige, regionstyrelsen, övriga centrala nämnder samt beredningar/utskott till dessa. Koncernkontoret ska också ge stöd till förvaltningarna.

Kontakt koncernstabsledningen

Koncernkontorets staber och avdelningar