Coronavirus covid -19

SJUKHUS. Här kan du läsa om vårdhygieniska rutiner och råd om covid-19.

Se handläggning

Regionala rutiner

Loggbok

Smittspårningslistor

Checklista för tidig upptäckt av covid-19 smitta i vården liksom förebyggande åtgärder

Basala hygienrutiner


Se filmer


Skriv ut skyltar och patientinformation

Skyltar

Patientinformation