Nuläge Västra Götaland – Kunskapsseminarium 19 april

Var står vi idag? Hur närmar vi oss ett Västra Götaland som är hållbart och konkurrenskraftigt?

VGRfokus: "Seminarium ger lägesrapport om konjunkturen och sysselsättningen" Ta del av intervju med Joacim Waara, samhällsanalytiker inom regional utveckling.

Nedan kan du ta del av inspelade presentationer, dessutom finns ppt-presentationer i programmet längst ned på sidan. 

Osvuret är bäst, Thomas Ekberg, VGR

 

Det ska va gôtt å leva, Koen Braak, VGR

 

Prischocken, Joacim Waara, VGR

 

Arbete och möda ger daglig spis och föda, Cecilia Olbin Gard, VGR

Mål och mening i vår färd, Maria Larsson

Regional specialisering, Martin Henning, Göteborgs universitet

 

Program

Inledning
Helena Lundberg Nilsson, 
Regionutvecklingsdirektör, VGR

Osvuret är bäst 
Baserat på Regionrapport 2023 ges en överblick av utveckling och utvecklingsförutsättningar i ekonomin, socialt och för miljön, inklusive helt färska data från SOM-institutet. Tomas Ekberg, Samhällanalytiker, VGR
Ta del av presentation.
 

Det ska va gôtt å leva
Om invånarnas fritidsvanor, deltagande i kultur-, föreningsliv och folkbildning samt utvecklingen inom besöksnäring. Koen Braak, Samhällanalytiker, VGR
Ta del av presentation.

Prischocken
En genomlysning av konjunkturläget, den höga inflationen, hushållens skuldsättning och den minskade efterfrågan i svensk ekonomi.
Joacim Waara, Samhällanalytiker, VGR
Ta del av presentation.

Arbete och möda ger daglig spis och föda
Om arbetsmarknaden och sysselsättningen i Västra Götaland. Cecilia Olbin Gard, Samhällanalytiker, VGR
Ta del av presentation.

Mål och mening i vår färd
Nedslag i nutidens resande – hur invånarna reser, distansarbetar och tycker om resandet. Maria Larsson, Samhällanalytiker, VGR
Ta del av presentation.

Gästföreläsare
Den långsiktiga utvecklingen inom västsvenskt näringsliv, med särskilt fokus på Göteborg och Borås. Därtill sätts den regionala specialiseringen och utvecklingen på arbetsmarknaden in i ett bredare sammanhang. Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, Göteborgs universitet.
(inspelning kommer läggas upp inom kort, presentation ej tillgänglig)

Följ utvecklingen!

Fortsätt gärna följa utvecklingen i Västra Götaland genom att besöka vår statistik- och analysportal. Där kan du ta del av statistik och analyser inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Portalen innehåller också ämnesrelevanta länkar till externa statistiksidor och rapporter.
Besök statistik- och analysportalen.

Målgrupp för seminariet

Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom näringslivet och dess organisationer, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter.