Kommunikationsmaterial VG2030

Material och kommunikationsstöd till er som är med och genomför Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 - VG 2030.

VG 2030-dokumentet

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (pdf)

Regional Development Strategy for Västra Götaland 2021–2030 (pdf)

Presentationsmaterial 

Det finns tre Powerpoint-presentationer (en kort på svenska, en längre version på svenska och en engelsk version) om innehållet i den regionala utvecklingsstrategin. Materialet är fritt att använda. En kort beskrivande text finns i anteckningsfältet under varje bild.

Presentation av regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland (PPT)

Presentation av regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland - kort (PPT)

Presentation av regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland - engelska (PPT)

Bilder och stämpel

Omslagsbilderna kan till exempel användas i presentationer, på webbsidor, i sociala medier eller i nyhetsbrev när det handlar om arbetet med genomförandet av strategin. Kontakta oss om du vill låna andra bilder från strategin, behöver andra format för redigering eller har frågor!

Stämpel i PNG och EPS samt omslagsbild i PNG, detta är en zip-fil

Stämpeln finns återkommande i strategidokumentet och kan användas vid formgivning av kommunikation om aktiviteter som bidrar till strategins genomförande. Stämpeln är inte en logotyp, utan hänvisar till strategins genomförande. Formatet EPS är till för formgivning och kan inte öppnas i alla program. Färgerna som stämpeln kan användas i är svart och vit. Placera direkt på bilden/bakgrunden utan bakgrundsplatta.

Rådfråga oss gärna oss om användning vid behov!

Mer om kommunikation

Webbsida

Hänvisa till VGR:s webbsida om strategin med kortadressen www.vgregion.se/vg2030. Då riskerar ni inte att länkar bryts om vi byter plats på sidor, uppdaterar dokument eller flyttar information från en sida till en annan. Det är också enklare att säga och minnas vid presentationer eller att skriva i sociala medier. Använd gärna de bilder från strategin som finns på den här sidan för att synliggöra strategin i er kommunikation. 


Förkortningar

För Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 använder vi förkortningen VG 2030. Förkortningen RUS används ibland internt och betyder regional utvecklingsstrategi (vilket alla regioner har), medan VG 2030 syftar på just vår egen gemensamma strategi för Västra Götaland. 

Var tydlig! Tänk på att Västra Götalandsregionen (VGR) är en organisation, medan region Västra Götaland eller Västra Götaland är namnet på länet/platsen ("Västsverige"). Ordet "region" kan tolkas som båda vilket kan skapa missförstånd!

Region Västra Götaland (med versal) är det engelska namnet på både organisationen och platsen. 


Sociala medier

I sociala medier använder vi #VG2030 i kommunikation om Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030.


Hanna Jönsson

Processledare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 40 32

Lisa Lundin

Processledare

Telefonnummer